พญ. เอวริน ลีเชวงวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. เอวริน ลีเชวงวงศ์
จันทร์
14 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
16 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
23 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
30 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
03 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
06 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
07 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
10 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
13 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
14 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
17 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
20 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
21 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
24 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
อังคาร
27 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
28 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Allergy & Asthma Center