พญ. เอวริน ลีเชวงวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Contact dermatitis and atopic dermatitis, Oregon Health & Science University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Patch Test Training Workshop, University of Louisville, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. เอวริน ลีเชวงวงศ์