พญ. เอวริน ลีเชวงวงศ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก Baylor College of Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ Tufts Medical Center, United States
BBBB
Allergy and Immunology Baylor College of Medicine, United States
BBBB
Internal Medicine Tufts Medical Center, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Board of Health Care Quality and Management American Board of Quality Assurance and Utilization Review Physicians, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..