นพ. เอกกิตติ์ สุรการ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Loading

Loading Schedule..