นพ. เอกกิตติ์ สุรการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
Loading

Loading Schedule..