นพ. เอกรินทร์ อชะปาละศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. เอกรินทร์ อชะปาละศิริ
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
28 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
29 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
30 มิ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
03 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
04 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
05 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
06 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
07 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
10 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
11 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
12 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
13 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
14 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
17 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
18 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
19 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
20 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
21 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
24 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
25 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
26 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
27 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
28 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
31 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
02 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
03 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
04 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
07 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
09 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
10 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
11 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
14 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
16 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
17 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
18 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
21 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
23 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
24 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พุธ
25 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Ear Nose Throat Center
เสาร์
28 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
30 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)