นพ. เอกจิต ศิขรินกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moral Commitment Award, BDMS, ไทย
BBBB
AOTrauma Seminar - Extremitatenerhalt vs Amputition, AOTrauma, เยอรมนี
BBBB
AOTrauma Seminar, AOTrauma, ฮังการี

นัดหมายแพทย์

นพ. เอกจิต ศิขรินกุล