นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, American Board of Internal Medicine (2001-2011), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, American Board of Internal Medicine (2000-2010), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (1996-2006), United States
BBBB
Medicine Lung and Heart-Lung Transplantation, Stanford University Medical Center, United States
BBBB
Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Cincinnati Medical Center, United States
BBBB
Internal Medicine, Bronx-Lebanon Hospital Center, Albert Einstein College of Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..