พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ดวงมณี ธนัพประภัศร์
พุธ
28 ก.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
30 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
อังคาร
03 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
04 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
อังคาร
10 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
11 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
อังคาร
17 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
18 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
อังคาร
24 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
25 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
อังคาร
31 ส.ค.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
01 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
03 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
07 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
08 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
10 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
14 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
15 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
17 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
21 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
22 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
ศุกร์
24 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
28 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)
พุธ
29 ก.ย.
Surgical Oncology Center
Multidisciplinary Cancer Center (Gynecologic oncology clinic)