พญ. ดวงพร รุธิรโก

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา The American Board of Psychiatry and Neurology, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Neurocritical Care The American Board of Psychiatry and Neurology, United States
BBBB
Neurocritical Care Fellowship Massachusetts General Hospital, United States
BBBB
Neurology Texas Tech University, United States
Loading

Loading Schedule..