พญ. ดลฤดี สองทิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. ดลฤดี สองทิศ
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Breast Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Breast Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Breast Center
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
Breast Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Breast Center
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
Breast Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Breast Center
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
Breast Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Breast Center
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
Breast Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Breast Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Breast Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Breast Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Breast Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Breast Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Breast Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.