นพ. ดลลชา วาณิชย์การ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
BBBB
Urology Kameda Medical Center, Japan
BBBB
Urology The Jikei University School of Medicine, Japan
Loading

Loading Schedule..

นพ. ดลลชา วาณิชย์การ