พญ. ดาริน จตุรภัทรพร

เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in International Primary Health Care University of London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
Elderly (Geriatric) University of Toronto, Canada
BBBB
Palliative Care University of Toronto, Canada
Loading

Loading Schedule..

พญ. ดาริน จตุรภัทรพร