พญ. ดาริน จตุรภัทรพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ดาริน จตุรภัทรพร
พุธ
04 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
06 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
07 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
10 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
11 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
13 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
14 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
17 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
18 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
20 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
21 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
24 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
25 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
27 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
28 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
31 ส.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
01 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
03 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
04 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
07 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
08 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
10 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
11 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
14 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
15 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
17 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
18 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
21 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
22 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
24 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
25 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อังคาร
28 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พุธ
29 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
ศุกร์
01 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
02 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
09 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
16 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
23 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
เสาร์
30 ต.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)