พญ. ดาริน จตุรภัทรพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in International Primary Health Care, University of London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
Elderly (Geriatric), University of Toronto, Canada
BBBB
Palliative Care, University of Toronto, Canada
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
Loading

Loading Schedule..