ทพญ. ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry (Pediatric Dentistry), Boston University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry (2006-2016), United States
BBBB
Pediatric Dentistry, Children s Medical Center of Dallas, United States
BBBB
Pediatric Dentistry, Boston University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมสำหรับเด็กการดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบการดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
Loading

Loading Schedule..