นพ. ดนัย มโนรมณ์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Urology National Cancer Center, Japan
BBBB
Board Certified in Nutrition Wellness American Naturopathic Certification Board, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ดนัย มโนรมณ์