นพ. ดนัย มโนรมณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Urology, National Cancer Center, Japan
BBBB
Board Certified in Nutrition Wellness, American Naturopathic Certification Board, United States
Loading

Loading Schedule..