นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ