นพ. ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดส่องกล้องต่อมลูกหมากด้วยเครื่องจี้ Bipolar
ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ
ผ่าตัดนิ่วทางเดินปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่วระยะยาว
โรคปัสสาวะบ่อยหรือเล็ดราดในคุณผู้หญิง
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
ทำหมันชาย
รักษาด้วยเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Tohoku University, Japan
BBBB
Bachelor of Medicine (IGAKUSHI) Tohoku University, Japan
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..


นพ. ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ