นพ. ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Tohoku University, Japan
BBBB
Bachelor of Medicine (IGAKUSHI) Tohoku University, Japan
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ