นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Tohoku University, Japan
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Tohoku University, Japan
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ