พญ. ชุตินาท อิ่มเอม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ. ชุตินาท อิ่มเอม
ศุกร์
18 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
19 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
26 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
02 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
05 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
09 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
12 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
16 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
19 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
23 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
26 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
30 ก.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
02 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
06 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
09 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
13 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
16 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
20 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
23 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
27 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
จันทร์
30 ส.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)