นพ. จุลเดช ยศสุนทรากุล

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ American Board of Surgery, United States
BBBB
Thoracic Surgery Baylor University Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..