พญ. ชนม์นิภา มฤคทัต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. ชนม์นิภา มฤคทัต