พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ
จันทร์
02 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
07 ส.ค.
Hematology Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
14 ส.ค.
Hematology Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
21 ส.ค.
Hematology Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
28 ส.ค.
Hematology Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
04 ก.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
11 ก.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
18 ก.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
25 ก.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Hematology Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Hematology Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Hematology Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Hematology Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Hematology Center
เสาร์
30 ต.ค.