พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. ชมพูนุท วงศ์ประเสริฐ
เสาร์
27 ก.พ.
Hematology Center
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
05 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
06 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
08 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
13 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
15 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
20 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
22 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
27 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
29 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
30 มี.ค.
พุธ
31 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Hematology Center
ศุกร์
02 เม.ย.
Hematology Center
เสาร์
03 เม.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Hematology Center
อังคาร
06 เม.ย.
พุธ
07 เม.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Hematology Center
ศุกร์
09 เม.ย.
Hematology Center
เสาร์
10 เม.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Hematology Center
อังคาร
13 เม.ย.
พุธ
14 เม.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Hematology Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Hematology Center
เสาร์
17 เม.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Hematology Center
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Hematology Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Hematology Center
เสาร์
24 เม.ย.
Hematology Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Hematology Center
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Hematology Center