นพ. ชลภัฎ จาตุรงคกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ชลภัฎ จาตุรงคกุล
จันทร์
02 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
03 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
04 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
06 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
07 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
09 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
10 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
11 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
13 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
14 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
16 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
17 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
18 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
20 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
21 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
23 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
24 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
25 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
27 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
28 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
30 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
31 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
01 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
03 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
04 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
06 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
07 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
08 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
10 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
11 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
13 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
14 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
15 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
17 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
18 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
20 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
21 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
22 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
24 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
25 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
27 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อังคาร
28 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
พุธ
29 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศุกร์
01 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
02 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
03 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
04 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
05 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
06 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
08 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
09 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
10 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
11 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
12 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
13 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
15 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
16 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
17 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
18 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
19 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
20 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
22 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
23 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
24 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
25 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
26 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
27 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
29 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
เสาร์
30 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)