นพ. จิตติศักดิ์ นะไพรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..