นพ. เจษฎา อุดมมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. เจษฎา อุดมมงคล
เสาร์
24 เม.ย.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.