ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
เลเซอร์ทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Oral & Maxillofacial Surgery) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์