นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
FIFA Diploma in Football Medicine, FIFA, ไทย
BBBB
Six-Axist Deformity Correction : Boot Camp, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
BBBB
29th Annual Baltimore Limb Deformity Course, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร
Friday
30 Jul
Orthopedic Center
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Orthopedic Center
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Orthopedic Center
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Orthopedic Center
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Orthopedic Center
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Orthopedic Center
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Orthopedic Center
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Orthopedic Center
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Orthopedic Center
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Orthopedic Center
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Orthopedic Center
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Orthopedic Center
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Orthopedic Center
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Orthopedic Center
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Orthopedic Center
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Orthopedic Center
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Orthopedic Center
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Orthopedic Center
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Orthopedic Center
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Orthopedic Center
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Orthopedic Center
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Orthopedic Center
Wednesday
29 Sep