นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ
การผ่าตัดออร์โธปิดิกส์แบบแผลเล็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Research Fellowship in Orthopaedic Traumatology University of Missouri-Columbia, United States
BBBB
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
FIFA Diploma in Football Medicine FIFA
BBBB
Six-Axist Deformity Correction : Boot Camp International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
BBBB
29th Annual Baltimore Limb Deformity Course International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร