นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
FIFA Diploma in Football Medicine, FIFA, ไทย
BBBB
Six-Axist Deformity Correction : Boot Camp, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา
BBBB
29th Annual Baltimore Limb Deformity Course, International Center for Limb Lengthening, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัชชนินทร์ มยุระสาคร
ศุกร์
23 เม.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Orthopedic Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศุกร์
30 เม.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศุกร์
07 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศุกร์
04 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศุกร์
11 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Orthopedic Center