ผศ. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Prosthodontirs University of North Carolina at Chapel Fill, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา
BBBB
Oral and Maxillofacial Surgery University of Florida, United States
Loading

Loading Schedule..