ผศ. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Prosthodontirs, University of North Carolina at Chapel Fill, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ทันตกรรมทั่วไป, ทันตแพทยสภา
BBBB
Oral and Maxillofacial Surgery, University of Florida, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
Loading

Loading Schedule..