นพ. ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล
อังคาร
27 ก.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
31 ก.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
03 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
07 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
10 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
14 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
17 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
21 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
24 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
28 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
31 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
04 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
07 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
11 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
14 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
18 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
21 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
25 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
28 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
29 ก.ย.