นพ. ชาญวิทย์ วุฒิชัยประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
Adult Echocardiography, National Board of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Cardio Cocktail THE 8th : International Echo Symposium and Workshop Structural Heart Disease 2015, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, ไทย
BBBB
Statistical Science in Medical Research, Cleveland Clinic, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719