นพ. ชาญวิทย์ ชินวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
BGH - Balanced Scorecard, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719