นพ. ชานนท์ เมฆจรัสนภา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
21st Congress of ASPR - Therapeutic Interventional Pulmonology Workshop, Asian Pacific Society of Respirology, ไทย
BBBB
New Year Party-Dreaming Night, ไทย
BBBB
สิทธิผู้ป่วย(การถูกฟ้องร้อง), ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ชานนท์ เมฆจรัสนภา