นพ. ชาญชัย ไตรวารี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Pediatric Hematology / Oncology, University of Toronto, Canada
BBBB
Pediatric Hematology / Oncology, The Hospital for Sick Chilren, Toronto, Canada
Loading

Loading Schedule..