นพ. ชาญชัย ไตรวารี

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Pediatric Hematology / Oncology University of Toronto, Canada
BBBB
Pediatric Hematology / Oncology The Hospital for Sick Chilren, Toronto, Canada
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชาญชัย ไตรวารี