นพ. ชาญชัย ไตรวารี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Pediatric Hematology / Oncology, The Hospital for Sick Chilren, Toronto, Canada
BBBB
Pediatric Hematology / Oncology, University of Toronto, Canada

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาญชัย ไตรวารี