นพ. ชาญชัย ไตรวารี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาญชัย ไตรวารี