นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ International College of Surgeons, United States
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช