นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช
จันทร์
02 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)