นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช