นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ