นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งศีรษะและลำคอ+มะเร็งของสมอง
มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งปอด
มะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล