นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Orthopaedic Sports Medicine University of Iowa Hospitals and Clinics, United States
BBBB
Foot ankle University of Iowa Hospitals and Clinics, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย