นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า

นัดหมายแพทย์

นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย