นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Orthopaedic Sports Medicine, University of Iowa Hospitals and Clinics, United States
BBBB
Foot ankle, University of Iowa Hospitals and Clinics, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
Loading

Loading Schedule..