นพ. ชาคร จันทร์สกุล

การรักษา และ
การบริการ

โรคลมชัก
ปวดศีรษะ
ไมเกรน
เวียนศีรษะ
วูบหมดสติ
โรคเส้นเลือดสมอง
สมองเสื่อม
อัลไซเมอร์
พาร์กินสัน
โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา Barrow Neurological Institute, St. Joseph's Hospital and Medical Center, United States
BBBB
Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชาคร จันทร์สกุล