นพ. ชัยยา จันทร์ใส

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Step 1 - Basic Trakcare for OP, ไทย
BBBB
Step 1 - Basic Trakcare for OP, ไทย
BBBB
Hepatobiliary-pancreatic and Gartric Cancer Surgery and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Under Professor Masahiko Onda, M.D., Nippon Medical School, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยยา จันทร์ใส