นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Spine Oncology Surgery, Kanazawa University, Japan
BBBB
Cervical Spine Surgery, Washington University, United States
BBBB
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลเลิดสิน
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..