นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Spine Oncology Surgery Kanazawa University, Japan
BBBB
Cervical Spine Surgery Washington University, United States
BBBB
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว