ทพญ. ใจทิพย์ ทรงวศิน

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
การดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก American Board of Pediatric Dentistry (2001-2011), United States
BBBB
Pediatric Dentistry University of Alabama at Birmingham, United States
Loading

Loading Schedule..