ทพญ. ใจทิพย์ ทรงวศิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry (2001-2011), United States
BBBB
Pediatric Dentistry, University of Alabama at Birmingham, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมสำหรับเด็กการดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบการดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
Loading

Loading Schedule..