นพ. ชัยศิลป์ แตระกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Mission to Win - Mgt Level, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยศิลป์ แตระกุล