นพ. ชัยโรจน์ วรงค์ชยกุล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยโรจน์ วรงค์ชยกุล