นพ. ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Sports Medicine, Bhumibol Adulyadej Hospital, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร