นพ. ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Sports Medicine, Bhumibol Adulyadej Hospital, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา
Loading

Loading Schedule..