ทพ. ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Faculty of Dentistry มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย