นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Lumbar Spinal Injections Hands-on Workshop, NASS (North American Spine Society), สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์
Thursday
05 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
06 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
07 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
13 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
14 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
20 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
21 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
27 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
28 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
03 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
04 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
10 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
11 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
17 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
18 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
24 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
25 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
29 Sep
Thursday
30 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Friday
01 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
02 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
09 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
16 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
23 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
30 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)