นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Visiting Clinical Observer of Neurological Surgery University of California San Francisco (UCSF), United States
BBBB
Spine Surgery NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital Columbia University Medical Center, United States
BBBB
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลกรุงเทพ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Lumbar Spinal Injections Hands-on Workshop NASS (North American Spine Society), สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์