นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Lumbar Spinal Injections Hands-on Workshop, NASS (North American Spine Society), สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์
อังคาร
18 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
21 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
22 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
28 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
29 พ.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
05 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
12 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
19 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
26 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
02 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
03 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
09 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
10 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
16 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
17 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
23 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
24 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
30 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)