นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์