นพ. บุรวัฒน์ นิลรอด

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. บุรวัฒน์ นิลรอด