นพ. บุรวัฒน์ นิลรอด

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..