พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยาคลินิก, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719