นพ. ไบรอัน ลี

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM Medtronic
Loading

Loading Schedule..