นพ. ไบรอัน ลี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย
BBBB
อบรมระยะสั้นเรื่อง Critical Care in Everyday Practice, สมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ไบรอัน ลี