นพ. บริหาร สุวรรณดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), AL AZHAR university, อียิปต์

นัดหมายแพทย์

นพ. บริหาร สุวรรณดี