นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Joint Replacement, University of Florida, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
จันทร์
02 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
03 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
04 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
10 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
17 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
24 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
31 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
01 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
04 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
07 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
08 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
11 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
14 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
15 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
18 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
21 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
22 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
25 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
28 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
29 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
30 ต.ค.