ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ

การรักษา และ
การบริการ

ปริทันตวิทยา
เลเซอร์ทางปริทันต์
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Periodontology University of London, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..