ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Periodontology, University of London, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคเหงือกปริทันต์

นัดหมายแพทย์

ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ