ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..