ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพ. บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
อังคาร
02 มี.ค.
Dental Center
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
Dental Center
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
Dental Center
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
Dental Center
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
Dental Center
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
Dental Center
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
Dental Center
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
Dental Center
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Dental Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.