นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ