นพ. ภูมิพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ภาษา
English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การระงับความปวด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
BBBB
Clinical Cardiac Research Fellow , Thailand
Loading

Loading Schedule..